Descripció

L’objecte de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació és avaluar les sol·licituds dels investigadors als programes d’ajut i promoció de la recerca gestionats pel vicerectorat competent en matèria d’investigació.

També pot actuar en altres avaluacions que li assigni el Consell de Direcció, a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació.

Creació i normativa 

Canvis a la composició

[ Consultau la composició actual ]

Calendari sessions ordinàries

Consultau les dates ]

 

Actes de les darreres reunions

[ Consultau totes les actes ]