Logo UIB
Sol·licitud de proposta de contractació  Ajuda
 
barra1
VOLS RECUPERAR LES DADES D'UNA SOL·LICITUD ANTERIOR?
 
barra2
 
A continuació pots recuperar la informació d'una contractació o renovació feta prèviament emplenant els següents camps. D'aquesta forma podreu fer una nova renovació aprofitant les dades.
Núm. Sol·licitud  /  
Identificació
 
Import total   eur
 
barra1
TIPUS DE CONTRACTACIÓ
 
barra2
 
La opció per realitzar noves propostes de contractació s'ha desactivat a aquest formulari perquè ara es realitza mitjançant el Portal del Personal Investigador (PPI).

Per seleccionar renovació d'un contracte, cal que abans recuperis una proposta feta amb anterioritat (bloc anterior).
 
barra1
DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA CONTRACTACIÓ
 
barra2
 
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificació
 
Telèfon
Correu electrònic
••• Tipus i Nom del Centre •••
 
barra1
DADES SOBRE EL CONTRACTE
 
barra2
 
Dades de la persona contractada
Categoria
Titulació (exigida: Pendent de seleccionar Categoria)
Dades sobre tipus de contracte
Objecte del contracte

Requisits contractat

Data d'Inici
Data de finalització de les tasques objecte de la contractació
Tipus de jornada
Horari de treball
Dies de feina  Dilluns
 Dimarts
 Dimecres
 Dijous
 Divendres
Dades sobre el lloc físic on es prestarà el servei
Nom del laboratori, despatx, sala, espai...

Número o codi
Edifici
 
barra1
DADES SOBRE EL PROJECTE/CONVENI
 
barra2
 
Si voleu sel·leccionar la informació d'un projecte que potser ja figuri a la base de dades de l'AI, primer heu d'emplenar el vostre DNI. Després, feu clic al botó de 'Carrega les activitats'.
- Activitat 1 -
Tipus d'activitat
Títol/Nom Oficial

Data d'Inici
Data de Finalització
Organisme convocant
Convocatòria

Programa

Afegir
 
barra1
DADES ECONÒMIQUES DE LA CONTRACTACIÓ
 
barra2
 
Serveis administratius que gestionen els diners
Analítica/Analítiques - Enllaç a la pantalla de seguiment econòmic

A continuació, heu d'emplenar un dels dos camps següents: "Retribucions íntegres mensuals" o "Import total final" del contracte.

Aquesta dada, juntament amb la data d'inici i fi del contracte, calcularà la resta de camps.


CONCEPTE

QUANTITAT
 
Retribucions íntegres mensuals eur
Import total final eur

 
Import total per cobrir despeses salarials eur
Import total per cobrir despeses seguretat social eur
Import total per cobrir despeses indemnització per fi de contracte eur
Palma, 8 de desembre de 2023.
La persona responsable,  
Sr. Vicerector de Política Científica i Investigació

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

  Data Publicació: 10/02/2023   Versió: 2.8