Funcions OPE

 Funcions:

  • Informar i assessorar el personal docent i investigador i el personal tècnic vinculat a la recerca sobre convocatòries de projectes europeus i internacionals i difondre-les entre aquests mateixos investigadors, així com dur a terme la gestió integral dels projectes de programes d'R+D+I d'àmbit europeu i internacional.
  • Promoure la participació del personal investigador de la UIB en projectes de recerca internacionals, en particular en el Programa marc de la Unió Europea.
  • Donar suport a la preparació de projectes de recerca internacionals liderats pel personal investigador de la UIB.
  • Organitzar activitats informatives i de formació sobre preparació de propostes.
  • Donar suport a la gestió tècnica i econòmica de projectes europeus de la UIB.
  • Fomentar la col·laboració amb altres entitats nacionals i internacionals en el marc de projectes d’investigació internacionals i donar suport a la cerca de socis per participar en propostes en consorci.
  • Promoure la formació i l’especialització de gestors de projectes en l'àmbit europeu, així com la seva posada al dia sobre els programes internacionals de finançament de la recerca, i en particular el Programa marc de la Unió Europea.
  • Altres actuacions que contribueixin a la màxima participació de la UIB en programes de recerca internacionals.