Qui som

Àrea d'Investigació (investigacioarrobauib.cat)

Directora (investigacio.direccioarrobauib.cat)

Funcions

Montserrat Rodríguez Delgado

Montserrat Rodríguez Delgado
Directora de l'Àrea d'Investigació
971 17 3283

TIC de l'Àrea d'Investigació (investigacio.ticarrobauib.cat)

Funcions

Miquel Titos Ramis

Miquel Titos Ramis
Tècnic Informàtic
971 17 2523

Marilina Ferrer

Marilina Ferrer Juan
Tècnica Informàtica
971 17 2311

Miquel Cerdà Cifre

Miquel Cerdà Cifre
Gestor de Suport a la Recerca
971 17 3345

 

Oficina de Projectes Estatals i Autonòmics (OSR-EA)  (osrarrobauib.cat) 

Funcions

Secció tècnica de projectes (osr.gestiotecnicaarrobauib.cat)

Cristina Rogel Bertó

Cristina Rogel Bertó
Tècnica Superior de Recerca
971 17 2550

Marta Mas Guerra

Marta Mas Guerra
Tècnica de Recerca
971 25 9869

Fátima Koujili

Fátima Koujili
Tècnic de Suport a la Recerca
SOIB Recerca i Innovació
971 25 9756

Miquel Colom Rosselló

Miquel Colom Rosselló
Tècnic de Suport a la Recerca
SOIB Recerca i Innovació
971 17 2605

Secció econòmica de projectes  (osr.gestioeconomicaarrobauib.cat)

Francisca Latorre Sánchez

Diana Mir Pflug

Diana Mir Pflug
Auxiliar Administrativa
971 17 2033

Margarita Carpio Morro

Margarita Carpio Morro
Auxiliar Administrativa
971 17 3318
 

Carles Martorell Bertran

Carles Martorell Bertran
Auxiliar Administratiu
 971 17 2412
 

 

Secció Gestors de Proximitat de la Recerca

Maria Antònia Muñoz Matas

Maria Antònia Muñoz Matas
Gestora de Suport a la Recerca
971 25 9884
 

Alejandro Rueda Cano

Alejandro Rueda Cano
Gestor de Suport a la Recerca
  971 17 2745

Neus Lacomba Moreno

Neus Lacomba Moreno
Gestora de Suport a la Recerca
971 25 9900
 

Fàtima Kadimi Martorell

Fàtima Kadimi Martorell
Gestora de Suport a la Recerca
  971 17 2745

Janna Ruby Wordsworth

Janna Ruby Wordsworth
Gestora de Suport a la Recerca
971 17 2731
 

 

 

Oficina de Projectes Europeus (OPE)  (opearrobauib.eu)

Funcions

Neus Martí Alba

Neus Martí Alba
Tècnica de Recerca
971 17 2907
 

Iván Ramos Arcos

Iván Ramos Arcos
Tècnic de Suport a la Recerca
SOIB Recerca i Innovació
971 17 2736
 

Cristina Moll Allés

Cristina Moll Allés
Tècnic de Suport a la Recerca
SOIB Recerca i Innovació
971 17 2736

 

 


 

Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) (forhuarrobauib.cat)

Funcions

Secció de programes propis i recursos humans 
(forhu.programafomentarrobauib.cat - forhu.rrhharrobauib.cat)

Beatriz Rausell Mañas

Beatriz Rausell Mañas
Auxiliar Administrativa
971 17 2765

Maria del Camí Colom Coll


Margarita Álvarez Iglesias
Auxiliar Administrativa
971 25 9503


Macarena Soto Andrade
Auxiliar Administrativa
971 17 2465 

Secció de contractació a càrrec del capítol VI  (forhu.contractacioarrobauib.cat)

 M Jesús Martínez

Juana Gaya Bauza

Juana Gayá Bauzá
Auxiliar Administrativa
971 17 3132
 

Miquel Pascual Bestard

Miquel Pascual Bestard
Gestor de Suport a la Recerca
971 25 9781
 

 

Unitat de Divulgació i Cultura Científica (UDCC)  
(culturacientificaarrobauib.cat)

Funcions

Enric Culat Pascual

Enric Culat Pascual
Tècnic Divulgació
971 25 9919

Joan Pericàs Cifre

Joan Pericàs Cifre
Auxiliar Administratiu
971 17 2092

Rosa Quetglas Munar

Adrià Ruiz Rosselló
Tècnic de Suport a la Recerca
SOIB Recerca i Innovació
971 17 1397