Execució, justificació i gestió de projectes

Instruccions i procediments oficials

Criteris interns i reunions informatives amb el Personal Docent i Investigador (PDI)