Funcions:

  • Desenvolupament del Portal del personal investigador (http://ppi.uib.cat o equivalent), aplicació informàtica preferent per a la gestió electrònica dels tràmits propis de l’Àrea d’Investigació.
  • Desenvolupament intranet de gestió per a l’Àrea d’Investigació i el Vicerectorat amb competències en investigació.
  • Administració de l’aplicació GREC.
  • Revisió i avaluació de currículums de l’aplicació GREC.
  • Suport en l’ús de l’aplicació GREC.
  • Extracció d’estadístiques i indicadors per a informes d’organismes externs i per a ús intern.
  • Suport informàtic al PDI en temes relacionats amb sol·licituds telemàtiques.
  • Suport a l’Àrea d’Investigació i al Vicerectorat amb competències en investigació en la instal·lació i ús de la signatura electrònica.
  • Suport ofimàtic i d’incidències informàtiques al personal de l’Àrea d’Investigació.
  • Altres: detecció de necessitats i compra de material informàtic per a l’Àrea d’Investigació; disseny i enviament d’enquestes de satisfacció; etc.